วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍ

- ຂ້ອຍຄິດຊີວິດ ກັບທຳມະຊາດນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງດຽວກັນ, ເຊິ່ງທັງສອງຢ່າງແຍກກັນບໍ່ອອກເລີຍ ມະນຸດທຸກຄົນຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນ

ไม่มีความคิดเห็น: